oSNOVNA ŠKOLA

oLGA MILOŠEVIĆ

Tokom prošle školske godine realizovali smo eTwinning projekat 3R – reduce, reuse, recycle. Projekat je istovremeno obuhvatio učešće četiri osnovne škole:  Osnovna škola “Šentjernej“ iz Slovenije, Osnovna škola “Sveti Sava“ iz Foče, Osnovna škola “Blage Zadre“ iz Vukovara i Osnovna škola “Olga Milošević“ iz Smederevske Palanke.

Nastao je iz potrebe očuvanja naše sredine koja vodi svakog pojedinca lično i profesionalno. Ova tema je neizostavna i obradjivana je kroz sve nastavne predmete, bar u nekom sadržaju. Radeći kroz redovnu nastavu i vannastavne aktivnosti učenici su podsećani na potrebu očuvanja životne sredine i upućivani na neiskorišćenost obnovljivih izvora energijei reciklažu materijalačijom se upotrebom smanjuje potrošnja novih. Iako je to globalni problem, osvešćeni pojedinci su pravi pokretači.

Bilo je mnogo prilika i uspešnih realizacija aktivnosti. Posebno ističemo originalni dramski tekst Sladjane Vukosavljević “Priroda će reći hvala“, nastao primenom kreativnog dramskog procesa sa učenicima 5. razreda.

 Tekst je nastao iz želje da se dopre do svesti najmladjih članova društva, da se privole da misle o prirodi i tome kako da je sačuvaju. Verujemo da utičući na njih možemo pstvariti i osvestiti i odrasle članove našeg društva.

Rad sa učenicima je bio višemesečan i veoma komleksan: scenska interpretacija teksta, izrada kostima, rekvizita, scenografije, osmišljavanje koreografije uz kompoziciju. Predstava je realiziovana školske 2019/2002 godine tokom Dečije nedelje.

U projekat je bilo uključeno dosta kolega i učenika koji su kroz različite radionice i predavanja, na redovnim časovima i vannastavnim aktivnostima, izradjivalipotrebno za predstavu, za potrebe projekta ili radili na edukaciji učenika i sprovodjenju akcija za čistiju okolinu.

Ovaj projekat je dobio dve nacionalne oznake kvaliteta a potom i dve Evropske oznake kvaliteta.

Napisala Sladjana Vukosavljević